Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen Westkustvillas en de vakantiegast/huurder.

1) AANVRAGEN
Website informatie
De informatie van onze vakantiewoningen op onze website is met zorg samengesteld. Het kan zijn dat door omstandigheden de beschrijving of foto’s niet meer helemaal overeenkomen met de huidige situatie. Zolang dit niet om grote verschillen gaat, kun je ons hier niet op aanspreken. Anders horen wij het graag.
OTA = Online Travel Agency
Westkustvillas machtigt Belvilla en booking.com om vakantiehuizen die gebonden zijn via contract op OTA-platforms aan te bieden. Alle vragen, reservaties, annuleringen en eventuele problemen dienen via het geboekte OTA behandeld te worden.

2) RESERVEREN
Westkustvillas neemt alleen reservaties in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn. Westkustvillas behoudt zich het recht voor om te allen tijd – zonder opgave van redenen – een reservatie te weigeren. Een bevestiging per mail telt als een reservatie en wordt ingepland in onze agenda. Indien u niet komt opdagen, zullen hier gevolgen aan gebonden worden. Westkustvillas zal de reservatie binnen 14 dagen na haar ontvangst digitaal aan u bevestigen aan de hand van een factuur. Mocht u geen e-mailadres hebben, ontvangt u per post hetzelfde document. De factuur dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden uiterlijk 10 dagen na ontvangstdatum van de factuur en vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 14 dagen na de reservatie niet in het bezit van een factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met desk@westkustvillas.be of telefonisch op het nummer +32 58 69 01 01.

Gast informatie
De informatie die wij van jou en je reisgezelschap opvragen hebben wij nodig voor de reservatie. Hoe wij omgaan met deze gegevens, lees je in ons cookie en privacy beleid.
Mocht je of iemand van het reisgezelschap mentale of lichamelijke bijzonderheden hebben, dan kunnen wij hier alleen rekening mee houden als we dit voorafgaand aan de reservering vernemen en ons er uitdrukkelijk mee akkoord verklaard hebben.

3) PRIJZEN
Prijzen kunnen steeds op eenvoudig verzoek aangevraagd worden door een mailbericht te sturen naar desk@westkustvillas.be of na telefonisch contact op het nummer +32 58 69 01 01. Aangezien een aantal elementen in de prijs zijn opgenomen die op een periodieke basis herzien worden, zoals (maar niet beperkt tot) de energiekosten, opkuis,… behoudt Westkustvillas zich het recht voor op elk ogenblik de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen. Bij reservatie wordt u in kennis gesteld van de op dat ogenblik geldende prijs. De op de factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, indien de factuur door Westkustvillas is verzonden.
Bij de huurprijs van elke villa is het normale verbruik van water, gas en elektriciteit, BTW en eindschoonmaak inbegrepen.


Bij de huurprijs van elke villa is niet inbegrepen:
- Opgemaakte bedden en handdoeken (mogelijk mits meerprijs) .
- Bij de (eind)schoonmaak zijn niet inbegrepen: de afwas doen, het eventueel gehuurd bad- en bedlinnen aftrekken en verzamelen en afval in vuilniszak doen.
- Ongewoon of exorbitant verbruik van nutsvoorzieningen ten gevolge van handelingen gesteld door de huurder of de vakantiegasten, zoals overmatig verbruik door meegebrachte toestellen.

Huisdieren
Niet alle accommodaties staan huisdieren toe, neem contact met ons op om te verifiëren of uw huisdier welkom is. Indien toegestaan, moet u dit vooraf per mail communiceren aan Westkustvillas. Westkustvillas behoudt zich het recht voor om geval per geval te bekijken of de betrokken huisdieren worden toegelaten of geweigerd. Uw huisdier dient vrij te zijn van enig ongedierte. Indien er enige schade wordt aangericht of de woning, tuin en terras worden niet proper achtergelaten, dan worden er kosten in rekening gebracht met een minimum van 100 euro. Voor 1 huisdier vragen wij 20 euro, voor 2 huisdieren 40 euro.

4) BAD - EN BEDLINNEN
Westkustvillas biedt zijn vakantiegasten de mogelijkheid tot het bijhuren van bad- en bedlinnen in de vorm van onderlaken en donsovertrek per persoon en 2 badhanddoeken per persoon. Dit dient op voorhand aangevraagd te worden bij Westkustvillas. Indien de vakantiegast wenst dat de bedden zijn opgemaakt bij zijn aankomst wordt hiervoor een kost aangerekend van € 20 per persoon. Indien Westkustvillas enkel het bedlinnen dient te voorzien (en dus de bedden niet dient op te maken) wordt hiervoor een kost aangerekend van € 15 per persoon.

5) BETALINGEN
De reissom wordt betaald in euro’s. Dit is van toepassing bij boekingen rechtstreeks bij Westkustvillas.

Betaaltermijn
Het volledige bedrag dient 100% betaald te worden na reservatie tegen de vermelde vervaldatum.
Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de aan u doorgerekende bedragen bent u in gebreke. Westkustvillas zendt u een aanmaning tot betaling. Wanneer het bedrag binnen 14 dagen na datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Westkustvillas, is Westkustvillas gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven of mail aan u. U bent aansprakelijk voor alle schade die Westkustvillas als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Westkustvillas in verband met uw reservatie en de ontbinding heeft moeten maken. De betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de aanmaning of ontbinding in het bezit te zijn van Westkustvillas.
Na beëindiging van de reisovereenkomst kunnen andere gasten het vakantiehuis reserveren en kunnen wij de gast bij te late betaling niet meer garanderen dat het vakantiehuis nog beschikbaar is.

Borg en bijkomende kosten
Voor sommige vakantiehuizen geldt een borg. Daarnaast kan er sprake zijn van bijkomende kosten voor bijvoorbeeld het bad – en bedlinnen. De wijze van betaling van de borg en/of bijkomende kosten wordt vermeld per mail.

6) WIJZIGINGSKOSTEN
Indien u, na de totstandkoming van de reservatie, wijzigingen in de reservatie wenst aan te brengen is Westkustvillas niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Westkustvillas of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd.
Voor elke wijziging tot maximaal 4 weken voor aankomst in een reeds gedane reservatie rekenen wij u € 25 wijzigingskosten aan. Deze kosten worden niet aangerekend indien u bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode of villa. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken voor aankomst niet worden toegestaan. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of villa of (een gedeeltelijke) annulering binnen de periode van 2 weken voor aanvang van het verblijf, bent u de volledige huursom verschuldigd.

7) ANNULATIE
Bij annulering van uw boeking rechtstreeks bij Westkustvillas zijn de volgende bepalingen van toepassing:
- Er is een administratieve kost verschuldigd van 10% van het volledige bedrag aan Westkustvillas bij ontbinding meer dan 3 weken voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf.
- In geval de ontbinding van het verblijf binnen de 3 weken voor de geplande aanvangsdatum gebeurt, is er 30% van de totale verblijfsom verschuldigd als ontbindingsvergoeding.
- Bij ontbinding van het verblijf binnen 1 week of minder voor de geplande aanvangsdatum is de volledige verblijfskost verschuldigd. De betaling van het bepaalde onder “7 Annulatie” dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum in het bezit te zijn van Westkustvillas.

8) AANKOMST, VERBLIJF EN VERTREK
Aankomst
- Een week voor de geplande aanvangsdatum van het verblijf ontvangt u een mail met de laatste aanwijzingen voor de aankomst. De vakantiegast dient dan sowieso een uur voor aankomst nog een SMS te sturen naar het in de mail doorgegeven GSM-nummer.
- Indien de vakantiegast bad- en bedlinnen heeft gehuurd (zie verder), dient dit contant betaald te worden bij aankomst aan de vakantiewoning.
- Doorgaans kun je tussen 16:00 en 18:00 uur inchecken. Als dit voor jouw verblijf anders is, dan moeten we hiervan op de hoogte zijn.
- Bij aankomst bij de vakantievilla ontvangt de vakantiegast 1 of 2 sleutels van de woning, afhankelijk van welke accommodatie.

Verblijf
De vakantiegast dient de vakantievilla te bewonen en te onderhouden als een goede huisvader.
- Dit houdt ook in het correct afsluiten van de vakantievilla bij het verlaten ervan tijdens het vakantieverblijf.
- De energiekosten zijn inclusief het vakantieverblijf maar de vakantiegast zal er toch op toezien dat het verbruik van water, gas en elektriciteit eveneens gebeurt zoals een goede huisvader zou doen.
- In de huisbeschrijving op de website vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal kan in geen geval overschreden worden.

Vertrek
- Het uur van het vertrek wordt gecommuniceerd waarop je wordt verzocht uit te checken. Ben je niet op tijd uit het vakantiehuis vertrokken dan zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen.
- In geval er bad- en bedlinnen werd gehuurd dient de vakantiegast bij vertrek uit de vakantievilla het bedlinnen (onderlaken en donsovertrek) af te trekken en te verzamelen op het bed. Alsook het badlinnen dient gegroepeerd te worden en samen gelegd te worden in de badkamers.
- Al het vuilnis dient gesorteerd te worden en gegroepeerd te worden in de garage of de voorziene plaats. Restafval, PMD, glas, papier en karton zijn hierbij de meest voorkomende soorten afval. - Alle aanwezige meubels dienen in de originele opstelling terug geplaatst te worden, indien dit zou zijn gewijzigd door de vakantiegast gedurende zijn verblijf. De woning dient proper achtergelaten te worden.
- Indien bij vertrek zou blijken dat er sleutels van de vakantievilla tekort zijn, worden deze aangerekend aan € 50 per verloren sleutel.
- Iedere vorm van schade (hoe groot of hoe klein ook) dient gemeld te worden.

9) HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Alle gasten dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement is in elke vakantievilla aanwezig en gemakkelijk te raadplegen in de infomap, ook hieronder bij punt 10 is deze raadpleegbaar. 
Overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan verwijdering uit de villa tot gevolg hebben, zonder dat terugbetaling van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. In dit laatste geval
bestaat er geen recht op enige vergoeding.

10) HUISREGELS

- Wij vragen onze gasten vriendelijk om de sleutelhouder en/of eigenaar met respect te behandelen en zijn/haar regels te accepteren.
- De maximale bezetting is aangegeven in de reisdocumenten, deze mag niet worden overschreden. De sleutelhouder heeft het recht om extra gasten te weigeren in het gehuurde onderkomen of om hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
- De bijkomende kosten, indien aangegeven op het verblijfsticket, zoals toeristenbelasting, schoonmaakkosten, beddengoed of een te betalen borg, dienen ter plaatse bij aankomst te worden betaald.
- Gelieve de meubels niet te verplaatsen. Dit kan onnodige schade en slijtage van de meubels en vloeren tot gevolg hebben. De beheerder kan u extra kosten in rekening brengen indien meubels moeten worden teruggeplaatst of als hierdoor schade veroorzaakt wordt.
- Geen ruimten of kasten openen die met een sleutel afgesloten en dus voor privédoeleinden bestemd zijn.
- Niets in de toilet, badkuip, wastafel of andere afvoeren werpen (geen tampons, maandverbanden, luiers, inlegkruisjes). Ook mag u verder geen milieuschadelijke schoonmaak- middelen zoals chloor e.d., vetten en etensresten in de afvoer of in de toiletten werpen. Dit veroorzaakt ernstige verstoppingen!
- Elke vorm van overstroming in de badkamer leidt tot schade aan de inrichting en de vloer. De gast is aansprakelijk voor alle schade. Reparatiekosten zullen aan u worden doorberekend, ook na vertrek.
- Gebruik altijd linnengoed op de bedden. Mocht u dit nalaten, dan kunnen de reinigingskosten van de kussens, dekens en matrassen bij u in rekening worden gebracht.
- Is er een open haard of houtkachel in dit huis aanwezig let u er dan vooral op, dat u het vuur niet te hoog opstookt en geen nat hout gebruikt, schoorsteenbranden zouden het gevolg kunnen zijn. Mocht u niet precies weten hoe u de open haard gebruikt, informeer dan bij de beheerder of eigenaar, deze is zeker bereid u hierover te informeren. Koop het hout en haal het niet uit tuinen. De beheerder kan u adviseren waar het te verkrijgen is.
- Hete pannen kunnen niet rechtstreeks op het aanrecht of tafel worden neergezet; Gebruik hiervoor altijd een onderlegger.
- Indien anders aangegeven geldt er in deze woning een rookverbod. Buiten roken (balkon, tuin) is wel toegestaan. Als u zich niet houdt aan deze regel, riskeert u een boete.
- Heeft u uw huisdier meegebracht? Let er dan op, dat deze niet op de banken of bedden ligt en houd het dier buiten aangelijnd.
- Respecteer de tuin, pluk geen bloemen en kom niet aan bomen en planten; stook geen vuurtje! Vermijd het rijden met auto´s op het gazon of door de tuin. Het opzetten van tenten is ten strengste verboden.
-  Zorg dat u geen overlast veroorzaakt. Houd u aan de regel dat men na 22.00 uur ‘s avonds de rust dient te respecteren voor omwonenden.
- Wij nemen het milieu en dus (huis)afvalscheiding serieus. Het restafval mag alleen in gesloten afvalzakken worden gedeponeerd in de daarvoor aangewezen afvalbakken. Het verzamelen van volle vuilniszakken op balkons en terrassen is absoluut verboden. Glas, kunststof, metaal en papier moeten wanneer mogelijk worden gescheiden van andere soorten afval en worden gedeponeerd in de daarvoor (indien aanwezig) bestemde containers. De vuilniswagen komt op om uur voorbij. Gelieve het afval vóór dit tijdstip op de aangewezen plaats te zetten.
- Iedere gast is verplicht om zorgvuldig om te gaan met water, elektriciteit, stookolie en gas. Het uitzetten van bijvoorbeeld fornuis, oven, licht, TV bij het verlaten van uw vakantiewoning is verplicht. Overmatig stroomverbruik wordt u in rekening gebracht bij vertrek.
- Signaleer eventuele onvolkomenheden direct bij aankomst en meld dit binnen 24 uur aan de beheerder, zodat u aan het eind van het verblijf niet aansprakelijk gesteld wordt. Meld eventuele ontstane schades tijdens uw verblijf en voordat u vertrekt, zodat de beheerder het huis voor de volgende gasten in orde kan brengen.
- Eventuele klachten dient u meteen (uiterlijk binnen 24 uur) na constatering te melden aan de beheerder. Indien de klacht binnen 24 uur na melding niet naar tevredenheid is opgelost door de beheerder, dient u uiterlijk binnen 48 uur ons te contacteren. Wij kunnen u dan van dienst zijn. Ons telefoonnummer vindt u op uw verblijfsticket.
- Indien een klacht na overleg met de eigenaar/beheerder ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan kan de huurder binnen 30 dagen na terugkomst, uitsluitend schriftelijk, bij ons een klacht indienen. Wij nemen de klacht in behandeling en, indien de klacht terecht blijkt, zoeken naar een passende oplossing

11) SCHADE
Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. (Vrijgezellenfeesten of andere wilde feesten worden niet toegestaan.)
Meld de schade zo snel mogelijk bij de huiseigenaar/beheerder.
Indien de gast schade in of rond het vakantiehuis veroorzaakt, meld de schade dan zo snel mogelijk bij een werknemer van Westkustvillas. Je bent in dit geval aansprakelijk voor deze schade.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden door jouw toedoen of van het reisgezelschap of van derden.
Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
Roken: Het is totaal verboden te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. Er zijn brandblussers voorzien in de woning. Bij een rookgeur wordt een meerprijs aangerekend.

12) OVERMACHT
Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Westkustvillas, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, pandemie, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.
Tijdens deze situatie dienen beide partijen, zijnde Westkustvillas en de huurder zich beiden redelijk op te stellen. Daarbij zal Westkustvillas ten allen tijde redelijke voorstellen aanbieden en dient de huurder zich hierbij neer te leggen. Volledige terugbetalingen zijn in dit geval niet mogelijk, maar kunnen omgezet worden in vouchers met een minimum geldigheidsduur van 12 maanden. Indien hier geen akkoord kan worden gevonden, dient men terug te vallen op de annulatie voorwaarden, punt 7.

13) AANSPRAKELIJKHEID
Westkustvillas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
- Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of als gevolg van een verblijf in één van onze vakantievilla’s.
- Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur. De vakantiegast en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Westkustvillas zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in de vakantievilla bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. Bij niet juist gebruik (en aldus het niet juist achterlaten van de villa) kunnen aanvullende (schoonmaak) kosten worden aangerekend.

14) KLACHTEN
Ondanks alle zorgen van Westkustvillas kan het voorkomen dat U een gerechtvaardigde klacht hebt. U moet deze klacht ter plaatse melden, zo snel mogelijk en ten laatste bij uw vertrek, om Westkustvillas in de gelegenheid te stellen één en ander onmiddellijk op te lossen.
Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft U tot uiterlijk 14 dagen na vertrek van de vakantievilla de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen per mail naar desk@westkustvillas.be.
Indien u niet rechtstreeks heeft geboekt bij Westkustvillas, dient u contact op te nemen met uw OTA.

15) ALGEMEEN
Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechter van de plaats waar de vakantiewoning zich bevindt, in casu de rechtbanken van het rechtsgebied Veurne, met uitsluitende toepassing van het Belgisch recht. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reservaties, direct of indirect gedaan bij Westkustvillas. Op de inhoud van de (digitale) publicaties van Westkustvillas zijn wijzigingen voorbehouden. De digitale versie van de Algemene Voorwaarden van Westkustvillas (te vinden op www.westkustvillas.be) primeert, indien de digitale versie van de Algemene Voorwaarden derhalve verschilt van de gedrukte versie, heeft de digitale versie voorrang.

16) GDPR-WETGEVING
Westkustvillas voldoet aan de voorwaarden gesteld in de GDPR-wetgeving. Alle identificatiegegevens zullen voor intern gebruik door Westkustvillas worden bewaard. Deze worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en het uitoefenen van onze diensten. Op ieder ogenblik kan de klant vragen om alle identificatiegegevens in te kijken, aan te passen of te laten verwijderen. Wij nemen alle nodige maatregelen om deze gegevens te beschermen en als vertrouwelijk te behandelen.

GEGEVENS
Westkustvillas is een product van BV Moeder Lambik.
De Pannelaan 185 8660 De Panne.
BE 0899 436 953
Tel nr: 058 69 01 01
Desk@westkustvillas.be

Blijf op de hoogte